كارآموزي تابستان 98

دستورالعمل كارآموزي دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه خواجه نصير در تابستان 98

1)     پذيرش درخواست كارآموزي از اول خرداد ماه آغاز شده و دانشجويان قبل از اخذ واحد كارآموزي بايد حداقل 100 واحد درسي را گذرانده باشند.

2)     دانشجويان در صورت توافق با سازمان ها، قبل از اقدام به اخذ واحد، ملزم به ارائه نامه موافقت كارآموزي از طرف سازمان مربوطه مي باشند.

3)     دانشجويان قبل از مراجعه به واحد ارتباط با صنعت بايد فرم هاي تكميل شده پيش ثبت نام شماره 1 و 2 را به همراه داشته باشند.

4)     دانشجو بايد فرم "تاييديه شروع به كار" را بلافاصله بعد از شروع كارآموزي توسط محل كارآموزي تكميل و حداكثر تا يك هفته از تاريخ شروع كارآموزي به دفتر ارتباط با صنعت دانشكده تحويل نمايد.

5)     دانشجو ملزم است نسبت به هماهنگي با استاد راهنماي كارآموزي كه از طرف واحد ارتباط با صنعت معرفي مي­گردد، قبل از اقدام به شروع كارآموزي، حين كارآموزي و بعد از آن براي اقدام به تهيه گزارش حسب نظر استاد اقدام لازم را انجام نمايد. عدم مراجعه در وقت لازم و هماهنگي با استاد باعث اشكال در كسب نمره كارآموزي مي گردد.

6)     دانشجو موظف است فرم هاي گزارش هفتگي (3)، ارزيابي دانشجو از محل كارآموزي (4) و ارزيابي سرپرست كارآموزي (5) كه ممهور به مهر سازمان است را به همراه گزارش جامع كارآموزي به دفتر ارتباط با صنعت دانشكده تحويل نمايد.

7)     گواهي انجام كارآموزي توسط سازمان يا شركت يا ... كه دانشجو در آن اقدام به گذارندن دوره كارآموزي نموده با سربرگ و مهر مدير ارشد آن واحد صادر و در آن علاوه بر مشخصات دانشجو، تاريخ شروع و پايان كارآموزي و نام سرپرست كارآموزي دانشجو در واحد و همچنين نظرات ديگر واحد در مورد كارآموز اعلام مي گردد. نقص در گواهي كارآموزي موجب عدم پذيرش و تحويل مدارك توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشكده مي شود.

8)     زمان تحويل مدارك كارآموزي شامل: گواهي انجام كارآموزي، فرم هاي تكميل شده و گزارش كامل كارآموزي (و فايل آن) به دفتر  پژوهش و ارتباط با صنعت دانشكده حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 15 شهريورماه مي باشد و پس از آن هيچ گونه تحويل يا تكميل مدارك انجام نمي گردد و واضح است نمره دانشجو در اين درس مردود اعلام مي گردد.

9)     دانشجويان با دستورالعمل ذيل نسبت به تهيه فايل گزارش كامل كارآموزي اقدام و در موعد تحويل مدارك در يك لوح فشرده كه مشخصات دانشجو و نام محل كارآموزي و استاد بر روي آن ثبت شده باشد، به دفتر پژوهش ارتباط با صنعت دانشكده تحويل نمايند. در صورتي كه با نظر استاد راهنماي كارآموزي گزارش مكتوب كارآموزي لازم است بايستي نسبت به چاپ و مجلد نمودن گزارش طبق نظر استاد راهنما اقدام لازم را معمول دارند.

تهيه فايل هاي گزارش:

a.     دانشجو موظف است گزارش را با فرمت WORD 2007  تهيه و سپس با به فرمت PDF تبديل نمايد. تصاوير و نمودارها و نقشه ها و ... با فرمت JPG تهيه و به انتهاي فايل PDF  اضافه گردد.

b.     نام فايل WORD و PDF به صورت ذيل مي باشد.

KAR_X_Student Name_YYMMDD-YYMMDD

c.      به جاي X واحد كارآموزي

d.     به جاي Student Name نام و نام خانوادگي دانشجو به انگليسي

e.     به جاي YY_MM_DD به ترتيب تاريخ شروع و پايان كارآموزي

f.       لازم است نام كليه فايل ها به انگليسي بوده و در يك پوشه به همين نام ذخيره و با مدارك ذكر شده در پايان كارآموزي تحويل دفتر ارتباط با صنعت دانشكده شود.

10) در صورت نياز به اطلاعات بيشتر و يا تماس با دانشكده توسط دانشجو و يا مسوولين واحد كارآموزي مي توانند با شماره 84063369 دفتر ارتباط با صنعت دانشكده صنايع و يا نمابر 88674858 مرتبط باشند.

 

  دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت دانشكده

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/23
تعداد بازدید:
698
میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک 7
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.